Op 12 mei 2015, de dag van de verpleging, gaf ik in zorggroep Crabbehoff een workshop in muurschilderingen voor het personeel.


We hadden hiervoor maar iets meer dan een uur, en heel veel wanden om te beschilderen. Het animo was groot en in die korte tijd waren vrijwel alle wanden beschilderd. Dit met erg mooi resultaat.


Uit deze workshop is een cursus voortgevloeid van 5 avonden.


Op deze avonden zijn er in het kort wat schilderstechnieken doorgenomen uit het lesmateriaal. Er is gebrainstormd over het onderwerp zingeving. Dit thema zal terugkomen in de schildering. Er is nog wat meer geoefend op de oefenmuren maar er is vooral onder veel gezelligheid hard gewerkt. 

Erg leuk om iedere avond weer zoveel vordering te zien en de schildering te zien groeien.

Het thema zingeving komt vooral terug in het kleurrijke van de schildering, de lol, plezier en saamhorigheid.


Ik vind het resultaat super geworden en de avonden meer dan gezellig, hierbij nogmaals dank hiervoor aan alle deelnemers.